ദേശഭക്തിക്കാലത്തെ ആധാര്‍ സുരക്ഷാവീഴ്ച്ചയും ദ്വിവേദിമാരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയവും

കാവി ചുറ്റിയാല്‍ താനേ വരുന്ന ഒന്നല്ല ദേശഭക്തി; ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാലും അത് കിട്ടില്ല; അല്ലെങ്കില്‍ പാകിസ്ഥാനെ ടെലിവിഷന്‍ ചാനലില്‍ ചീത്തവിളിച്ചാല്‍; അതുമല്ലെങ്കില്‍ ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വന്ദേ മാതരം പാടിച്ചാലും അതുണ്ടാകില്ല