ബിജെപിയിലെ കാര്യങ്ങള്‍ മൊത്തം കോമഡിയാണ്; കാര്യം തീരുമാനിക്കാന്‍ സെക്രട്ടറി; അപ്പോള്‍ കുമ്മനമോ?

കുമ്മനത്തെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ വിജിലന്‍സ് സംഘം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവില്‍ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകള്‍ വെച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ ഈ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്