ഫ്രാങ്കോയിസ്റ്റുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരിടവേള; അവരൊക്കെ ഇരയ്ക്കൊപ്പവും വേട്ടക്കാരന്റെ വിടുതലിനായി നില്‍ക്കുന്നവരുമാണ്

പൊതുജനമദ്ധ്യത്തിൽ നാളിതുവരെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടാത്ത സഭയ്‌ക്കുള്ളിലെ ഗൂഢാലോചനകളുടെ, നീതിനിക്ഷേധത്തിന്റെ, വെട്ടിനിരത്തലിന്റെ, ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധിയായ വസ്തുതകൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇനിയുമേറെ പറയാനുണ്ട്