കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യത്തിന് അതിന്റെ ജീവശ്വാസവും ധാര്‍മികതയും വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്

ബിജെപി പ്രസിഡന്റിനെ ആധുനിക ‘ചാണക്യന്‍’ എന്ന് വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ നീതി ആയോഗ് അംഗങ്ങള്‍ വരെ പത്രമാധ്യമങ്ങളില്‍ എഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന കാലം.