പ്രളയകേരളത്തെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തിയ മനുഷ്യര്‍ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നുണ്ടാവും, വി ആര്‍ അഷെയിംഡ് ഓഫ് യു മിസ്റ്റര്‍ പിള്ള എന്ന്

ഒരു ദുരന്തം വന്നപ്പോള്‍ ഒന്നിച്ചു നിന്ന ജനങ്ങളെ കണ്ട്‌ നിങ്ങള്‍ ഭയന്നിട്ടുണ്ടാകാം. കാരണം, ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ജനതയ്ക്കിടയില്‍ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം വിറ്റുപോകില്ലല്ലോ?