ടി പി ക്ക്‌ പിന്നാലെ വയല്‍കിളികളും; സിപിഎമ്മില്‍ കുലംകുത്തികള്‍ പെരുകുന്നു

സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയില്‍ പെട്ടവര്‍ തന്നെ സമരമുഖത്തു ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നത് കണ്ണൂരിലെ പാര്‍ട്ടിയെ തെല്ലൊന്നുമല്ല ആശങ്കയില്‍ ആഴ്ത്തിയത്.