പ്രണയിച്ചതല്ല, ദളിതനാണെന്നതാണ് കെവിനെതിരേ തിരുവിതാംകൂറിലെ ‘നമ്പൂതിരി മേന്മ’ക്കാരായ നസ്രാണികള്‍ ചുമത്തിയ പ്രധാന കുറ്റം

കെവിന്റെ കൊലപാതകം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. മധ്യ തിരുവിതാം കൂറിലെ നസ്രാണി ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ മുന്‍പും ധാരാളം കെവിന്‍മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കാണാം