നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ‘ശശി’ക്കേസുകളില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതികള്‍ പാര്‍ട്ടികളും മതനേതാക്കള്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതികള്‍ മതമേലധികാരികളും കൈകാര്യം ചെയ്താല്‍ മതിയെങ്കില്‍ പോലീസിനെ ഈ രീതിയില്‍ നിലനിര്‍ത്തണോ എന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കണം