തന്നെ നല്ലൊരു നേതാവാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് ജനങ്ങള്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നതെന്ന് മുകേഷ്

അമ്മയുടെ ജനറല്‍ ബോഡിക്ക് ശേഷമുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുകേഷ്