പ്രബുദ്ധ മലയാളിയോടുതന്നെ; ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേഴ്‌സ് ‘മറ്റേ പരിപാടി’ക്കാരോ തല്ലുകൊള്ളേണ്ടവരോ അല്ല

ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേഴ്സിന്‍റെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാന്‍ പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും നടക്കുമ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തില്‍ മാതൃകാപരമായ സമീപനം കൈക്കൊണ്ട നാടാണ് കേരളം