ഹബിള്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പിന്റെ ‘അമ്മ’ ഓര്‍മ്മയായി

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടെടുത്താല്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരെ വിരലില്‍ എണ്ണിയെടുക്കാന്‍ മാത്രം ചുരുക്കം. അങ്ങനെയുള്ള കാലത്താണ് നാന്‍സി റോമന്‍ നാസയില്‍ എത്തുന്നത്.