കടല്‍മണല്‍ കൊള്ളയ്ക്ക് പച്ചക്കൊടി; മുമ്പെതിര്‍ത്തവര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ മിണ്ടാട്ടമില്ല

ബഹറിന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്രൗണ്‍ മാരിടൈം കമ്പനിയുടെ കടല്‍ മണല്‍ ഖനന പദ്ധതി പൊടിതട്ടിയെടുത്തത് പിണറായിയുടെ ബഹറിന്‍ യാത്രയിലോ?