ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ്‌ക്കോളാന്‍ വിരാട് കോഹ്‌ലി

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കളിക്കാരെയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കില്‍ അവരുടെ രാജ്യത്ത് പോയി ജീവിക്കണം