നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ച് 6 രാജ്യങ്ങള്‍, നൂല്‍പ്പാലത്തില്‍ 10 കരുത്തര്‍; ഇനിയാണ് കളി

നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ സുരക്ഷിതരായവരും, വീണവരും, കിതപ്പോടെ മുന്നേറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും ഇവയാണ്.