ഒരിക്കല്‍ ട്രാക്കുകളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച ആ സ്വര്‍ണക്കാലുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ കട്ടപ്പനയിലെ ഒരു ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ കടയിലുണ്ട്‌

12 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് റോബിന്‍ റോസ്മാണി സ്ഥാപിച്ച റെക്കോര്‍ഡ് ആണ് ഇന്നലെ തകര്‍ക്കപ്പെട്ടത്.