അസാമിലെ വയലുകളില്‍ നിന്ന് വന്ന് സ്വര്‍ണം കൊയ്ത ഹിമ ദാസിനെ അറിയാം

ദിംഗ് ഗ്രാമത്തിലെ തന്റെ അച്ഛന്റെ നെല്‍പ്പാടത്ത് ഓടി പഠിച്ച ഹിമ അത്‌ലറ്റികിസിനെ ഗൗരമായി കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വര്‍ഷം പോലുമാകുന്നില്ല.