ഒരു മകനെ കൊന്നു; ഒരാളെ അപകടത്തില്‍പ്പെടുത്തി; ഇളയവന്‍ നീതിക്കായി മരണം കാത്ത് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പടിക്കല്‍

തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീജിത്ത് സമരം ആരംഭിച്ചിട്ട് 453 ദിവസം; 36 ദിവസമായി നിരാഹാര സമരം