TopTop
ഇന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മദിനം; മതം, മതപരിവര്‍ത്തനം, ഏകമതം; ഗുരു പറയുന്നത്

ഇന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മദിനം; മതം, മതപരിവര്‍ത്തനം, ഏകമതം; ഗുരു പറയുന്നത്

ഇന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മദിനം. നാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഏറെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാരായണ ഗുരുവിന്റേതായ തത്വചിന്താപരമായ രചനകളും കവനങ്ങളും അനവധി....