TopTop
മനുഷ്യനാണെന്നു വീണ്ടും, വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ബിനീഷിന്റെ ദുര്യോഗം: എസ് കലേഷ്

മനുഷ്യനാണെന്നു വീണ്ടും, വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ബിനീഷിന്റെ ദുര്യോഗം: എസ് കലേഷ്

ജാതിവാലിന്റെ പ്രിവിലേജിനു പുറത്തുനില്ക്കുന്ന ബിനീഷിന് മനുഷ്യനാണെന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ദുരന്തം. നമുക്ക്...