TopTop
സൗദികൾ ഇപ്പോൾ ‘നല്ലവരാ

സൗദികൾ ഇപ്പോൾ ‘നല്ലവരാ'ണ്; ബിൻ ലാദന്റെ ആൾക്കാരല്ല; കാട്ടറബികളല്ല; പരിഷ്കാരികളാണ്; ധീരനായ ‘വിപ്ലവകാരി' അടിമുടി 'മാറ്റുക'യാണ് ആ രാജ്യത്തെ

സൗദികൾ ഇപ്പോൾ ‘നല്ലവർ’ ആണ്. ബിൻ ലാദന്റെ ആൾക്കാർ അല്ല. കാട്ടറബികൾ അല്ല. പരിഷ്കാരികൾ ആണ്. സിനിമ കാണും. പെണ്ണുങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കും. തെരുവ് നാടകങ്ങൾ...