സിബിഐ എന്നും അധികാരികളുടെ കാല്‍ച്ചുവട്ടില്‍; സ്വതന്ത്രമാക്കാന്‍ നേരമായി

സിബിഐ മുന്‍ ഡയറക്ടര്‍ രഞ്ജിത് സിന്‍ഹയ്ക്ക് പുറമേ മറ്റൊരു മുന്‍ ഡയറക്ടറായ മുന്‍ ഡയറക്ടറായ എ പി സിംഗും നിരീക്ഷണത്തില്‍