സി ബി ഐയെ ഗുജറാത്ത് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ആക്കുമ്പോള്‍

സി ബി ഐ നടപടിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ശരിതെറ്റുകളല്ല വിഷയം. പക്ഷേ അത് നടപ്പാക്കിയ രീതി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യാലയം പൂട്ടി മുദ്രവെച്ചത്, ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായ അതിസാഹസങ്ങളാണ്.