ശബരിമല: കേരള സര്‍ക്കാരിനെ പിരിച്ച് വിടാന്‍ മടിക്കില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ

ഭരണഘടനയില്‍ പറയുന്ന ഒരു അവകാശം ഉറപ്പാക്കാന്‍ മറ്റൊരു അവകാശം ഹനിക്കണമെന്ന് പറയാന്‍ കോടതിയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്ന് അമിത് ഷാ