ജോലിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ നിങ്ങളീ പറഞ്ഞതു പോലെ അവിഹിതം ഒറ്റക്കുണ്ടാക്കുമോ?

ആണധികാരത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളകുന്നതിലെ ഭയമാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശേരിയെക്കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിച്ചത്