ബിജെപി നിയോഗിച്ചത് ശബരിമല പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കര്‍സേവകരെ: മുഖ്യമന്ത്രി

വര്‍ഗീയ ധ്രുവീകരണമാണ് സംഘപരിവാര്‍ ലക്ഷ്യം. വിഷയത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമെങ്കില്‍ അത് നേര്‍ക്ക് നേര്‍ ആകാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു.