അധ്യാപകന്റെ ബത്തക്ക പരാമര്‍ശം: സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ മാറുതുറക്കല്‍ സമരവുമായി പെണ്‍കുട്ടികള്‍

ആരതിയ്ക്ക് പിന്നാലെ മാറ് തുറന്ന് കാണിച്ച് രഹനയും പിന്തുണയുമായി ദിയയും