യേശുദാസിനെയും ജയരാജിനെയും ഓര്‍ത്തു ലജ്ജിക്കുന്നു; സിബി മലയില്‍

കലാകാരന്മാരുടെ ആത്മാഭിമാനം അടിയറവയ്ക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്ത സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍