ഇന്ന് ഞങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നാളെയതിന് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് സാധിക്കാതെ വരും; അപ്പു പ്രഭാകര്‍

സ്മൃതി ഇറാനിക്കെതിരേയല്ല, തെറ്റായൊരു കീഴ്‌വഴക്കം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഈ പ്രതിഷേധം