എന്താ, മലപ്പുറത്തുള്ളവര്‍ സമരം ചെയ്താല്‍? സംഘപരിവാറിന്റെ ഇസ്ലാമോഫോബിയയെ സിപിഎമ്മും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്‍

ജയരാജന്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ആലപ്പാട് സമരത്തില്‍ മലപ്പുറത്തു നിന്നുള്ളവരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നതില്‍ തന്നെ ആ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ലേയെന്നാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്