നാണമില്ലേ മാതൃഭൂമീ, ഹരീഷിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ‘ചില സംഘടനകളോ’?

ആദ്ധ്യാത്മിക പുസ്തകോത്സവത്തെ ആക്രമിച്ച സംഘപരിവാര്‍ നടപടി പൊതു ഹിന്ദു മനസ്സ് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഈ ധൈര്യം?