‘ഞങ്ങള്‍ എഴുതിയെഴുതി ക്രിമിനലുകളായി. നിങ്ങൾ കലാപങ്ങള്‍ നടത്തി സര്‍ക്കാറുണ്ടാക്കി’ : മോഡി സർക്കാരിനെതിരെ കനയ്യ കുമാർ

വിയോജിപ്പ് എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സേഫ്റ്റി വാൽവ് ആണ്. സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രെഷർ കുക്കർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന്