‘ജനം ടി വി വാര്‍ത്ത എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മതി വ്യാജന്‍ ആണെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ’യെന്ന് ചോദ്യം: ‘ഏറെക്കുറെ’യെന്ന് കേരള പോലീസ്

ഇത് കേരളാ പോലീസോ പോരാളി ഷാജിയോയെന്ന് വിമര്‍ശനം