നമ്മുടെ വിജയം പാണന്മാര്‍ പാടിനടക്കുമെന്ന് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍: അതെന്നാ ചേട്ടാ നമ്പൂരിമാര്‍ക്ക് പാടി നടന്നാലെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് ഓരോ പൊസിഷനിലെത്തിക്കാന്‍ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാതെ ഈ സമര കോപ്രായം പാടി നടക്കലല്ല പണി