‘ഹൂറന്മാരില്ലാത്ത ഞങ്ങള്‍ക്കെന്തിനാണ് സ്വര്‍ഗം?’ എന്ന് നാടകത്തില്‍ ചോദ്യം: സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിനെതിരെ എസ്ഡിപിഐ

‘കിത്താബ്’ നാടകത്തില്‍ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയെന്ന് ആരോപണം: സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് വര്‍ഗ്ഗീയ സംഘടനകളുടെ ഭീഷണി