‘അഭിപ്രായത്തോട് യോജിപ്പില്ലെങ്കില്‍ കൊണ്ട് പോയി കേസ് കൊടുക്കണം’: പ്രിയനന്ദനന് പിന്തുണയുമായി കേരളം

വെറുപ്പും അസഹിഷ്ണുതയും അക്രമവും പ്രയോഗിക്കാനുള്ള വേദിയായി കേരളത്തെ മാറ്റുകയാണ് ആര്‍ എസ് എസ്