വേദങ്ങള്‍ വായിക്കൂ; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്താം: നരേന്ദ്ര മോദി

സൂര്യനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവായി വേദങ്ങള്‍ സങ്കല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്