വി ദി പീപ്പിള്‍ അഥവ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആഘോഷം; തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ആരംഭിച്ചു

രാജ്യമാകെ ആളിപ്പടരാന്‍ ഒരു ജ്വാല സംസ്ഥാനതലസ്ഥാനത്തു കൊളുത്തുകയാണ് ഇന്ന്