പിണറായിക്ക് കാക്കിയിട്ട തെരുവു ഗുണ്ട, വിഎസിന് ഭ്രാന്തന്‍ നായ; ആരാണ് യതീഷ് ചന്ദ്ര?

കോടതി വിധിയുടെ പേരില്‍ എങ്ങനെയാണ് പോലീസിന് സമരക്കാരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം ലഭിക്കുന്നതെന്നതാണ് ഇവിടെയുയരുന്ന ചോദ്യം