400 ഓളം നിരപരാധികളുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിയായ ‘വൈറ്റ് വിഡോ’ ബ്രിട്ടീഷ് ഏജന്‍സിയുടെ വലയില്‍?

ലണ്ടന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ സാമന്തയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തീവ്രവാദ ആക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറയുന്നു.