ജസ്റ്റിസ് ലോയയുടെ മരണത്തില്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പിതൃസഹോദരന്‍; മകന്‍ അനൂജ് സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ്

അനൂജിന്റെ മുന്‍ നിലപാട് അനുസരിച്ചാണെങ്കില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും ശ്രീനിവാസ് ലോയ പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റിസ് ലോയയുടെ ബന്ധു എന്ന നിലയ്ക്കല്ല, ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരന്‍ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് താന്‍ പറയുന്നതെന്നും ശ്രീനിവാസ് ലോയ പറഞ്ഞു.