അക്രമം, അസഹിഷ്ണുത അവസാനിപ്പിക്കൂ, ആര്‍എസ്എസ് വേദിയില്‍ പ്രണാബ് മുഖര്‍ജി

മതത്തിന്റേയോ വെറുപ്പിന്റേയോ അസഹിഷ്ണുതയുടേയോ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ദേശീയ സ്വത്വം നിര്‍വചിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അത് വിനാശകരമായിരിക്കും.