ഇന്നാണ് നന്ദിഗ്രാം വെടിവയ്പ്പിന്റെ വാര്‍ഷികം, മാര്‍ക്‌സിന്റെ ചരമദിനവും: വയല്‍ക്കിളികള്‍ ജീവന്മരണ പോരാട്ടത്തിലേക്ക്‌

കീഴാറ്റൂരില്‍ കര്‍ഷകരുടെ ആത്മഹത്യാ സമരം
സ്ത്രീകളുള്‍പ്പെടെ ഡീസല്‍ നിറച്ച കുപ്പികളുമായി നില്‍ക്കുന്നു