മരണ വിവരം ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ? കുര്യാക്കോസ് കാട്ടൂത്തറയുടെ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം മാറ്റിവച്ചു

ബന്ധുക്കള്‍ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് ശ്രമിച്ചതിലും ദുരൂഹതയുണ്ട്