ബലാത്സംഗം സര്‍വസാധാരണമാണ്; അതിനിത്ര പ്രാധാന്യം നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി

‘ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. എന്നാല്‍ അവ പലപ്പോഴും ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ല’ ഗംഗ്‌വാര്‍ പറയുന്നു