‘മരണത്തെ ഭയമുള്ളവരെ മാത്രം കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക’; തന്റെ വാക്കുകളല്ലെന്ന് സുനില്‍ പി ഇളയിടം

സംഘപരിവാര്‍ ഭീഷണി പുതിയതല്ല, അതു തന്നെ ഒട്ടും ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും സുനില്‍ പി ഇളയിടം