മാധ്യമങ്ങള്‍ എന്തെഴുതിയാലും 150 സീറ്റുമായി ബിജെപി ഗുജറാത്ത് ഭരിക്കും; ജാതിക്കല്ല, വികസനത്തിനാണ് വോട്ടെന്നും അമിത് ഷാ

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഭരണാനുകൂല വികാരവും ഉണ്ടാവുമെന്നും അതിനാല്‍ 22 വര്‍ഷത്തെ ഭരണനേട്ടങ്ങളാവും ജനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുക എന്നും ബിജെപി ദേശീയ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ പറഞ്ഞു.