ഹിറ്റ്‌ലറുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ‘ജൂതക്കുട്ടി’

നാസി പ്രൊപ്പഗാണ്ടയുടെ ഭാഗമായി ഹിറ്റ്‌ലറും ഈ കുട്ടിയും കൈപിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ പരസ്പരം കവിളില്‍ ചുംബിക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍. അവളുടെ മുത്തശി ജൂതയാണ് എന്ന് മനസിലായിട്ടും ഹിറ്റ്‌ലര്‍ അവളോടുള്ള സ്‌നേഹ വാത്സല്യങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല.