“പട്ടേല്‍ ഇന്ത്യയെ നിര്‍മ്മിച്ചു, ഐക്യപ്പെടുത്തി”: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എഴുതുന്നു

ഈ വര്‍ഷത്തെ സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ ജയന്തി കൂടുതല്‍ പ്രത്യേകതകളുള്ളതാണ്. 130 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിരിക്കാണ്.