അമേരിക്കയില്‍ ട്രംപിന്റെ ‘സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം’!

ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് അമേരിക്ക (ഡിഎസ്എ) നേടിയ വളര്‍ച്ച ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രേമം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 6000 അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഡിഎസ്എയുടെ അംഗസംഖ്യ, പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 2016 ഡിസംബറില്‍ 11,000 കടന്നു.