സിപിഐയില്‍ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യം; കനയ്യകുമാര്‍ തന്‍പ്രമാണി ചമയുന്നു; ജെഎന്‍യു മുന്‍ യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി പാര്‍ട്ടിവിട്ടു

പാര്‍ട്ടിയിലെ ഉന്നത ജാതി സംഘം പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവര്‍ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അലിഖിത നിയമം.